Không nhận diện được thuê bao

Quý khách vui lòng soạn HUY CB7 gửi 9336 để hủy dịch vụ.
Trân trọng cảm ơn!